Меню

Дистанційне проходження практики на базі ЗДО №33 ім.Ф.Фребеля

На базі Херсонського ясел-садка №33 Херсонської міської ради імені Фрідріха Фребеля відбувається проходження навчальної (психолого-педагогічної) практики студентів педагогічного факулбтету Херсонського державного університету.

13.04 — 17.04.2020р. — 11 студентів-практикантів спеціальності «Дошкільна освіта» (ІІ курс)

13.04.-24.04.2020р. — 12 студентів-практикантів спеціальності «Дошкільна освіта» (ІІІ курс)

27.04. — 05.06.2020р. — 4 студента-практиканта спеціальності «Дошкільна освіта» (ІV курс)

З метою здобуття студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових або організаційних завдань передбачено програмою практики виконання студентами наступних видів роботи, які активізують діяльність студентів, розширюють їх світогляд, підвищують ініціативу і спрямовують діяльність майбутнього вихователя закладів дошкільної освіти.

Мета:

1. Ознайомитися із організаційно-методичними аспектами роботи закладу дошкільної освіти, вивчити особливості його функціонування.

2. Аналіз нормативно-правової бази вихователя.

3. Ознайомлення з особливостями організації розвивального середовища групи.

4. Вивчення специфіки роботи та функцій (професійних обов’язків) вихователя закладу дошкільної освіти.

5. Упорядкування звітної теки матеріалів з навчальної (психолого-педагогічної) практики.

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial