Меню

Завдання методичної служби міста на 2020/2021 н.р.

— якісна організація внутрішнього моніторингу освітнього процесу;

— забезпечення наступності  у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти;

— формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю;

—  зміна формальних відносин на практичну взаємодію у роботі з батьками;                   

— розвиток ігрової компетенції дошкільників;

— формування екологічної самосвідомості через реалізацію  соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»;         

— удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій

— поширення кращого досвіду роботи педагогічної громади в освітній діяльності  ЗДО міста серед інших міст України;

— надання реальної, дієвої допомоги молодим вихователям  щодо розвитку їх   професійної майстерності;      

— формування інноваційного стилю мислення, стійкої мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ;

—  визначення векторів змін  зі знаннєвого підходу на  діяльнісний компетентнісний особистісно зорієнтований, адаптивний  підхід при виборі  форм роботи з кадрами;

— задоволення  професійних інтересів  та запитів педагогічних працівників, їх особистісного розвитку;

— створення умов для самовдосконалення,  зацікавленості в підвищенні кваліфікації,  педагогічної майстерності кожного педагога, використовуючи та розвиваючи його здібності, можливості  і досвід,  особистісний творчий і професійний потенціал.

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial