Меню

Нормативні документи

Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.
Основними принципами освіти в Україні є:

— доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються державою;
— рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
— незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
— науковий, світський характер освіти;
— інтеграція з наукою і виробництвом;
— взаємозв’язок з освітою інших країн.

Закони України:
Про освіту
Про дошкільну освіту
Про охорону праці
Про дитяче харчування
Конвенція про права дитини
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Укази Президента України:
Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:
від 6 серпня 2014 р. № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591″
Постанова КМУ 530;
Постанова КМУ 531;
Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).
Акти Кабінету Міністрів України:
від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»
від 14 червня 2002 р. N 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі»
від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»
від 5 жовтня 2009 р. N 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»
від 5 жовтня 2009 р. N 1124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»
від 26 серпня 2002 р. N 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
№311 від 30.03.11 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду»

Накази Міністерства:
Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965
Додаток

Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965
Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
Додаток

Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
«Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972
«Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах»від 01.10.2012 № 1059
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Інструкція
«Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»від 15 квітня 1993 р. N 102
«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»від 17.04.2006 № 298/227
«Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»від 23 листопада 2010 року № 1111
«Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»від 02.08.2005 N 458
«Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю»від 23 березня 2005р. № 178
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»від 20.02.2002 N 128
«Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї»Від 30 червня 2011 року № 714
«Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»від 13.05.93 N 135
«Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»від 30.08.2005 № 432/496
«Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці»від 17.02.99 N 27
«Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»від 26 квітня 2011 року № 398
«Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»від 29.07.93 р. N 58
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»від 06.10.2010 N 930
«Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»від 04.11.10. № 1055
«Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів»від 25.11. 2011 р. № 1365
«Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу»від 25.11. 2011 р. № 1368
Додаток
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»»від 15.05. 2012 р. № 582
Додаток
«Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»»від 21.05. 2012 р. № 604
Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Листи Міністерства:
Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»
Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»
Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»
Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 «Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»
Додаток 1
Додаток 2
Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 «Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання»
Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»
Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
Додаток
Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. «Міністерство фінансів України»
Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. «Кабінет Міністрів України»
Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 «Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти»
Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 «Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом»
Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»
Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 «Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 «Щодо благодійних внесків»
Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»
Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році»
Лист МОН України від 28.02.13 № 1/9-152
Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 «Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 «Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності»
Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 » Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо).»
Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 «Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп»
Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»
Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08″Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 «Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»
Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»»
Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 «Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»
Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».»
Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»
Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. »
Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію»
Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»»
Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 «Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 «Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти»
Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Накази інших Міністерств:
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 N 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»
Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 «Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»»
Листи інших Міністерств:

Санітарний регламент
Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і

Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial