Меню

Підготовка до школи

Показники готовності до школи дітей шести років

 Фізична готовність

Розвиненість рухової активності дитини, вміння оцінити свою вправність, фізичну вмілість, здатність відчувати насолоду від здорового тіла, його спортивність, легкість, рухливість.

Повноцінний зір та слух. Уміння координувати рухи та зір.

Добре розвинені м’язи спини, відсутність патології розвитку хребта.

Врівноваженість сили нервових процесів збудження та гальмування. Уміння застосовувати вольові зусилля в різноманітних ситуаціях.

Розвинена дрібна моторика пальців рук та долонь.

Уміння орієнтуватися в показниках свого здоров’я; опанування навичок адекватної поведінки; знання засобів самозбереження та самодопомоги.

Інтелектуальна готовність

Володіння системою уяви про живу та неживу природу та соціальні явища згідно з вимогами програми.

Розвиток діалогічного та монологічного мовлення, наявність словникового запасу відповідно до цього віку. Добре розвинена звукова культура мовлення.

Наявність наочно-образного та логічного мислення (у початковій стадії розвитку).

Наявність творчої уяви як новоутворення дошкільного дитинства.

Прояв допитливості та пізнавальної активності (уміння та бажання ставити запитання та одержувати відповіді).

Уміння розуміти навчальне завдання та виконувати його відповідно до вимог дорослого.

Наявність довільної уваги та добре розвинених психічних процесів (пам’ять, увага, уява, сприймання), необхідних для успішного навчання в школі.

Емоційно-вольова готовність

Наявність позитивних емоцій. Адекватність бажання відвідувати школу.

Адекватність самооцінки та вміння об’єктивно оцінювати вчинки оточуючих.

Володіння нормами поведінки.

Глибина та стійкість у прояві почуттів.

Довільність в управлінні емоціями та почуттями.

Соціальна готовність

Сприймання себе в контексті відносин з іншими, відчуття своєї належності до певної соціальної групи.

Відсутність шкільної фобії (страху, нерішучості).

Розуміння ролі вчителя, що відрізняється від ролі вихователя та матері.

Розуміння своєї соціальної ролі майбутнього учня, для якого провідною діяльністю є не гра, а навчання.

Уміння брати до уваги думку іншого, рахуватися з ним, доброзичливо взаємодіяти, налагоджувати спільну діяльність.

Рівень розвитку спілкування

Уміння гармонійно поєднувати виразні, зображувальні та словесні засоби спілкування.

Довільність у спілкуванні з дорослими (уміння прийняти навчальне завдання та вказівку дорослого).

Відсутність безпосередності та імпульсивності в спілкуванні.

Уміння будувати взаємовідносини з однолітками, приймаючи подвійну позицію в процесі спільної діяльності.

Взаємодія на партнерських засадах, уміння справедливо розподіляти функції, домовлятися, обґрунтовувати свою думку, поступатися, запобігати конфліктам і справедливо їх розв’язувати.

Готуємо руку до письма

З чого починати? Звісно, з навчання письма — важливого кроку в розвитку дитини. Його не можна розглядати ізольовано, а лише у взаємозв’язку з розвитком усного мовлення. І це не випадково, адже письмо, як і слухання й говоріння, є одним із видів мовленнєвої діяльності. Процес письма постійно супроводжується усним мовленням, оскільки дитина диктує собі те, що має записати. Якщо дошкільник має певні вади у вимові окремих звуків, це в майбутньому може негативно позначитися на письмі — спричинятиме помилки та пропуск і заміну літер. Тому розвиток усного мовлення є одним із пріоритетних напрямів підготовки руки дитини до письма.

Дослідження науковців свідчать про те, що рівень розвитку мовлення дітей залежить від ступеня сформованості дрібної моторики пальців рук. Недарма народна педагогіка впродовж багатьох століть зберігає значну кількість фольклорних творів, використання яких супроводжується активними рухами: «Сорока-ворона», «Пальчику, пальчику», «Горошок, бобошок» тощо.

Рухи пальців і кисті руки розвиваються в дитини поступово протягом усього дошкільного життя. Однак на момент вступу дитини до школи не завершується процес закостеніння пальців кисті руки. Цим пояснюється невпевненість у рухах, дрижання пальців під час проведення прямих ліній, написання овалів та напівовалів, швидка втомлюваність. Труднощі, з якими стискається дитина під час письма, викликають у неї негативне ставлення до цієї діяльності. Тому дитина, яка робить лише перші кроки в набутті графічної навички письма, потребує постійної допомоги дорослого, адже саме він має перетворити складну для дитини діяльність на цікаву гру. Із чого розпочати тренування? — з розминки, зі своєрідної зарядки для пальчиків.

Наприклад:

«БУДУ ВПРАВНИМ МУЗИКАНТОМ» — імітація гри на різних музичних інструментах (піаніно, скрипка, гітара, балалайка, бубон, флейта, сопілка, баян).

«ПАЛЬЧИКИ КРОКУЮТЬ» — імітування рухів для вимірювання довжини стола.

«УПІЙМАЮ — НЕ ВПУЩУ» — захопити й утримувати пальчиками будь-який предмет, іграшку.

«ПІДЙОМНИЙ КРАН» — перенести будь-який предмет кінчиками пальців з одного місця на інше.

«НАНИЖУ НАМИСТЕЧКО» — нанизати на ниточку намистинки.

«УМІЛІ РУЧКИ» — імітація рухів, які виконують під час певної роботи (як бабуся ліпить вареники, як дідусь пиляє дрова, як мама пришиває ґудзик, як тато керує машиною).

«ПАЛЬЧИКИ ТАНЦЮЮТЬ» — імітування пальчиками танцювальних рухів на столі.

Під час проведення тренувальних вправ слід пам’ятати, що вправляння стає цікавішим та ефективнішим, якщо набуває творчого характеру. Залучивши трішки фантазії, руки дитини можна легко перетворити на казкових персонажів (лисичку, зайчика, вовка), на різноманітні предмети (будиночок, стіл, човник). Якщо ще й вивчити вірш і розіграти його за допомогою рук, то вже ніхто не згадає, що пальчикова гімнастика — це необхідна підготовча вправа для письма, оскільки дії з руками стають самостійними і мотивованими, підтримуються внутрішнім інтересом дитини до участі у своєрідній пальчиковій драматизації.

Після гімнастики слід виконати основні вправи — вправи з письма. Слід пам’ятати, що їх тривалість не повинна перевищувати 5 хвилин. Завдання батьків чи педагога під час організації та проведення їх полягає в пошуку додаткових стимулів, які б викликали в дітей інтерес і бажання виконувати непрості завдання. Таким стимулом, безперечно, можуть стати художні твори. Використання дитячої літератури в процесі підготовки до письма є необхідним засобом навчання, оскільки в школі під час виконання письмових вправ від дітей вимагається вміння уважно слухати, запам’ятовувати і відтворювати на папері сприйняту інформацію. Ось чому й підготовчі вправи з письма для дітей дошкільного віку повинні мати комплексний характер для розвитку всіх необхідних навичок.

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial