Меню

Річний звіт про роботу керівника ЗДО

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КЕРІВНИКА

ХЕРСОНСЬКОГО ЯСЕЛ — САДКА №33

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІМЕНІ ФРІДРІХА ФРЕБЕЛЯ

У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту — на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Херсонський ясла — садок № 33 імені Фрідріха Фребеля розташований за адресою: м.Херсон 73013, вул. Ладичука, 123, http://sad33.kspu.edu/. Херсонський ясла-садок № 33 імені Фрідріха Фребеля відновив свою роботу у грудні 2012 року.

На 01.05.2020 року в  закладі  функціонує 5 груп (ясельна, молодша, середня, старша та різновікова експериментальна групи). Розпочався капітальний ремонт ще двох груп у другому корпусі. Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 130 дітей дошкільного віку.

Заклад дошкільної освіти  працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в закладі дошкільної освіти перебувають за наступним режимом роботи груп:

— група № 1 – 10,5 годин перебування;

— група № 2 – 10,5 годин перебування;

— група № 3 – 10,5 годин перебування;

— група № 4 – 12 годин перебування;

— група № 5 – 10 годин перебування.

3 13.03.2020 року по 22.05.2020 року ясла-садок працював у карантинному режимі, видано низку наказів щодо організації дистанційної роботи на час обмежувальних заходів у закладі дошкільної освіти. Педагогічні працівники організовували освітню діяльність з дітьми та самоосвіту шляхом використання ІКТ. Всі форми роботи з колективом здійснювалося через освітню платформу – ZOOM. Результати дистанційної роботи висвітлено на сайті закладу дошкільної освіти. Також за час карантину на базі ясел-садка №33 ім.Ф.Фребеля проходили практику студенти педагогічного факультету ХДУ спеціальності «Дошкільна освіта» (ІІ,ІІІ та ІV курси). Загалом пройшли дистанційну навчальну (психолого-педагогічну практику 29 студентів).

Ясла — садок здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України. А також, відповідно власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Кількісний склад, у порівнянні з минулим роком, Залишився сталим: так у  2018/2019 році та 2019/2020 році працювало 12 педагогічних працівників: директор, вихователь – методист,  8 вихователів, 1 музичний керівник та 1 інструктор з фізичного виховання. З вищою освітою – 10 педагогів (83%), базова вища – 2 педагоги (17%).

Вихователі вели щоденники з самоосвіти, у яких відображена їх участь у різних формах навально-методичної роботи, організованих методичним кабінетом при управлінні освіти, заходах, проведених в ясла-садку. На засіданнях педагогічних рад та нарадах при директорові упродовж року педагоги звітували про виконання планів самоосвіти.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Зусилля педагогічного колективу в 2019/2020 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

 1. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку;
 2. Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю;
 3. Формування екологічної самосвідомості через реалізацію соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу».

На виконання першого завдання «Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку» розглянуто на  педагогічній раді питання «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку», визначено тему самоосвіти вихователя «Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників».

На виконання другого завдання «Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю» проведено педагогічну раду «Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю», визначено тему самоосвіти вихователя «Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю у дітей дошкільного віку». Вихователями розроблено заняття, дидактичні ігри-вправи, облаштовано патріотичні куточки, що на 15% покращило умови для організації ігрової та освітньої діяльності.

На виконання третього завдання «Формування екологічної самосвідомості через реалізацію  соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу» проведено педагогічну раду «Формування екологічної самосвідомості через реалізацію  соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»,  визначено теми самоосвіти вихователів: «Формування екологічної самосвідомості у дітей дошкільного віку» та «Виховання екологічної свідомості у дітей дошкільного віку через пошуково-дослідницьку діяльність».

На вирішення основних завдань виконано заходів на 89% (у минулому році на 91%). Вони були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації і педагогів. Результати анкетування педагогів засвідчили, що у порівняні з минулим роком, діяльність роботи педагогічної ради забезпечувалася за рахунок проведення її в креативній формі, участь у підготовці всіх педагогів.

У 2019/2020 навчальному році продовжена робота з пріорітетними змістовними напрямами діяльності:

 • реалізація ідей національно-патріотичного виховання у роботі дошкільного навчального закладу;
 • збереження та зміцнення здоров’я, формування активної позиції дитини щодо власного життя та власної безпеки;
 • розвиток життєвої компетентності дошкільника як умови зростання гармонійної особистості;
 • формування основ економічної грамотності — невід’ємна складова соціалізації сучасної дитини;
 • забезпечення права зростаючої особистості на відкритий освітній простір, елементарну творчість, самодіяльність, як нові напрями реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Ясла-садок продовжував працювати над обласною науково-методичною проблемою: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» та методичною проблемою ясла-садка: «Вивчення фребелівської науки дитинства видатного німецького педагога Фрідріха Фребеля» (спільно з Освітнім центром Фрідріха Фребеля).

Упродовж року проведено моніторинг засвоєння дітьми знань з основних розділів програми. Так, у вересні 2019 року у групі раннього віку середнього рівня – 16.3% , низького – 83.7%, а вже у травні 2020 року: високого – 15.4%, достатнього – 24.4%, середнього –30.7%, низького – 29,5%. У групі молодшого дошкільного віку: у вересні 2020 року високого – 7.7%, достатнього – 29.9%, середнього – 64.7%, низького – 2.3%, вже у травні 2020 року показники змінилися: високого – 18.3%, достатнього – 45.6%, середнього – 36.1%. У групі середнього дошкільного віку: у вересні 2019 року високого – 2.3%, достатнього – 28.5% середнього – 39.3%,низького –29.9%, вже у травні показники змінилися: високого – 33.0%, достатнього – 38.0%, середнього – 29.0%. У групі старшого дошкільного віку: у вересні достатнього – 7,98%, середнього – 47,72%, низького – 44,3%, а у травні: високого – 68.9%, достатнього – 24.9%, середнього – 6.2%.

У порівнянні з минулим роком моніторинг готовності дітей до школи показав, що 68.9% випускників ясла-садка готові до навчання у школі на високому рівні, 24.9 % мають достатній рівень підготовки, 6.2 % мають середній рівень підготовки до навчання у школі.

В ясла-садку постійна увага приділялася охороні життя та здоров’я дітей. Виконано заходи лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз. Медична сестра та педагоги здійснювали профілактичні заходи та проводили щоденний обов’язковий огляд, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Згідно з річним планом роботи ясла-садка педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, які неохоплені дошкільною освітою. В ясла-садку створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблено заходи, щодо залучення цих дітей до занять, свят та розваг. Так, станом на кінець 2019/2020 навчального року всього дітей 5-ти річного віку — 32, всі вони  охоплені дошкільною освітою.

Упродовж 2019/2020 року вихованці ясла-садка та вихователі взяли участь у конкурсах та були нагороджені грамотами за участь.

Ясла-садок забезпечував право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного утримання дітей. Ця робота проводилася в таких напрямках: організація догляду за дітьми; створення безпечних умов для перебування дітей в ясла-садку; робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД; робота з батьками; регулярно вихователями проводилися бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму; видавалися накази, проводилися інструктажі з персоналом. Результатом профілактично-оздоровчих заходів стало підвищення рівня фізичного розвитку вихованців на 23%.

При організації харчування дотримувалися вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) Режим харчування триразовий з інтервалом 3-4 години. Розподіл їжі за калорійністю упродовж дня: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%. Об’єм порцій відповідно віку дитини. Кожні 10 днів проводився аналіз харчування, висновки заносилися у відповідний журнал, наприкінці тижня проводилася корекція харчування. Питання організації харчування упродовж минулого року виносилось на виробничі наради. Виконання натуральних норм харчування на кінець 2019/2020 року складає – 80.2%. Приписів СЕС з організації харчування не було. Медична сестра систематично здійснювала консультації для персоналу харчоблоку, помічників вихователя з особистої гігієни, усунення інфекційних та кишкових захворювань.

Продовжено співпрацю з Херсонською загальноосвітньою школою № 35. Вихованці ясел-садка відвідували свята та розваги у ЗОШ № 35, приймали участь у спільних акціях. Вчителі школи разом з вихователями провели обстеження дітей-випускників.

Упродовж навчального року вихователі всіх вікових груп проводили батьківські збори, консультації, тренінги, майстер-класи, анкетування для батьків та дітей. Це сприяло покращенню роботи ясла-садка і сім’ї, у порівнянні з минулим роком.

З метою поширення інформації про ясла-садок продовжено співпрацю з телеканалом ТРК «Скіфія» та «Український південь».

Ясла-садок тісно співпрацював з науковцями Херсонського державного університету. На семінарах, майстер-класах, тренінгах, консультаціях вихователі ясел-садка ділилися своїм досвідом та знайомилися з новими досягненнями науки. Продовжено співпрацю з кафедрою дошкільної та початкової освіти у межах розробки науково-дослідної теми: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у вимірах Європейських стандартів». Кафедрою здійснювався науково-методичний супровід освітньої роботи ясел-садка. Розроблено спільні заходи на 2019/2020 навчальний рік. Ясла-садок відвідували викладачі та студенти педагогічного факультету ХДУ та з обласної громадської організації «Фребельтовариство».

Студенти педагогічного факультету напрямку підготовки «Дошкільна освіта» регулярно проводили заняття «Фребелівські ігри із малюками», розваги, свята. В ясла-садку та на педагогічному факультеті організовано постійно діючу виставку робіт із фребелівських матеріалів. Свої роботи презентували студенти педагогічного факультету, педагогічні працівники, вихованці ясел-садка та їх батьки. Музей Фрідріха Фребеля поповнимся новими матеріалами та інформаційними вісниками.

У межах співпраці продовжено проект «Територія краси» щодо облаштування території ясел-садку (квітники, ягідники, городи). Продовжено акцію «Алея троянд», участь в якій прийняли діти, їх батьки, студенти педагогічного факультету та працівники ясел-садка.  Учасники акції саджали троянди, давали їм імена, вгадували колір майбутньої квітки. Цей захід втілив ідею видатного педагога Ф.Фребеля про те, що діти мають рости і розвиватись серед квітів.

В ясла-садку для педагогічних працівників щомісячно проводилися науково-методичні семінари «Вивчаємо фребелівську науку дитинства» щодо вивчення життя та педагогічної системи видатного німецького педагога.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019/2020 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив здійснював освітню діяльність у 2019/2020 році за темою: «Вивчення та реалізація фребелівської педагогічної системи як засобу партнерської взаємодії».

Завдання спільної діяльності:

 1. Ознайомлення педагогів закладу дошкільної освіти з теорією та практикою впровадження партнерської педагогіки в освітній галузі.
 2. Опрацювання та використання технологій співробітництва в освітній діяльності дітей через створення творчих ситуацій, організацію проєктів, використання інформаційно-комунікаційних технологій, спільну творчу діяльність дітей, педагогів і батьків.
 3. Створення відповідного середовища, яке надаватиме можливості для виховання і розвитку дошкільників, формування значущих якостей особистості: активності, самостійності, творчих проявів, комунікабельності.

Продовжилася реалізація міжнародної співпраці із закладами освіти Республіки Білорусь, Польщі та Німеччини.

Такий формат спільної діяльності сприяв формуванню професійної компетенції фахівців дошкільної освіти у контексті інтеграції в європейський освітній простір.

Під час вивчення спецкурсу «Фребельпедагогіка» студентами 4 курсу  спеціальності «Дошкільна освіта» практичні заняття проводилися на базі Херсонського ясел-садку №33 Херсонської міської ради ім. Ф. Фребеля.

У 2019-2020 році продовжився психолого-педагогічний експеримент «Використання в освітньому процесі дидактичного матеріалу «дарів» Ф.Фребеля як засобу розвитку партнерської взаємодії». У педагогічному експерименті задіяні директор, вихователь-методист та педагоги ясел-садка №33 ім.Ф.Фребеля: Ковальчук А.А., Кутольвас В.Ю.,                         Шруб М.С., Рольська Т.А., Зінченко Л.А., Васькевич Л.А.

Представники педагогічного факультету Херсонського державного університету: доценти кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти – канд. пед. наук Анісімова О.Е., канд. психол. наук Казаннікова О.В.,  канд. психол. наук Лось О.М., студенти — здобувачі ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр».

Підсумки проведеної спільної діяльності ясел-садка та ЗВО обговорювалися на семінарах, конференціях, педагогічних читаннях та мали висвітлення у тезах та статтях науково-практичного Альманаху «Будемо жити для наших дітей!».

19 грудня 2019 року на базі Херсонського ясел-садка № 33 імені Фрідріха Фребеля тривала практична частина відзначення 10-ї річниці Освітнього центру Ф.Фребеля. Відбулось відкриття навчальної оргтехніки: інтерактивної дошки та проекторів для організації освітньої діяльності дітей дошкільного віку. Саме змога використовувати технічні засоби навчання дала змогу краще засвоїти освітню програму та методику Ф.Фребеля.

Результатом плідної роботи з ХДУ є підвищення освітнього рівня педагогів на 30%, це в свою чергу дало вирішення недоліків з питань організації освітнього процесу в ясла-садку.

Навчально-методичне забезпечення поповнилося на 15%, предметне середовище – на 21%, ігрове – на 16%, соціальне – на 29%, природне – на 18%, розвивальне середовище – на 16%. Придбано методичну літературу за програмою. У порівнянні з минулим роком, продовжилась підписка на періодичні видання, придбано дитячої художньої літератури на 17%, навчально-дидактичної – на 21%.

Матеріально-технічна база поповнилась на 29% завдяки активній діяльності батьківського комітету та благодійних внесків, а саме: придбано м’який інвентар (постільна білизна, килимове покриття) та твердий інвентар (іграшки для дітей, кухоний посуд). На 100% облаштовані всі ігрові майданчики для дітей.

Над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості працювали педагоги спільно з батьками та студентами педагогічного факультету ХДУ та Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського, співпраця з яким було розпочато у лютому 2019 року.

В ігрових приміщеннях діяли активні центри, де створені умови для певного виду діяльності (мовленнєвої, математичної, художньої, безпеки дитини, ігровий, етнографічний, природознавчий, бібліотечний, дарів Фребеля). Центри оновленно матеріалами та іграшками на 25%.Методичний кабінет оснащено на 80% необхідним матеріалом для повноцінної роботи з кадрами, а саме: методичною літературою поповнився на 14%, методичними розробками, конспектами занять, матеріалами з досвіду роботи, авторськими розробками, інформаційними матеріалами – на 18%. У всіх вікових групах систематизовано матеріал з питань формування здорового способу життя у дітей та їх батьків. У дитячих приймальнях функціонували куточки для батьків, де розміщений інформаційний матеріал

97 % батьків відзначили, що діти із задоволенням відвідували ясла-садок, повертаються додому в гарному настрої; їх задовольняють педагоги, що працюють з дітьми і їх ставлення до дітей; вихованці із задоволенням та інтересом спілкувалися з педагогами закладу дошкільної освіти.

Проте, враховуючи низькі результати моніторингу дітей за освітніми лініями «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Мовлення дитини», в роботі колективу ясел-садка та організації освітнього процесу залишаються невирішені питання: розвиток ігрової компетенції, мовлення дітей дошкільного віку, формування у дошкільників патріотичних почуттів, удосконалення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності педагогів, налагодження наставництва, потребує поповнення методично–дидактичне забезпечення освітнього процесу.

У 2020/2021 навчальному році  діяльність педагогічного колективу буде спрямована на напрям діяльності ясла-садка: «Вивчення фребелівської науки дитинства видатного німецького педагога Фрідріха Фребеля» (спільно з ОЦФФ) та завдань:

 • розпочати роботу щодо розвиток ігрової компетенції дошкільників засобами фребельпедагогіки;
 • удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку;
 • продовжувати роботу по формуванню національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю.

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial